Навчальний процес2

Навчальний процес - це система організаційних і дидактичних заходів, спрямованих на реалізацію змісту освіти на певному освітньому або кваліфікаційному рівні відповідно до державних стандартів освіти. 

Навчальний процес базується на принципах науковості, гуманізму, демократизму, наступності та безперервності, незалежності від втручання будь-яких політичних партій, інших громадських та релігійних організацій.

В Івано-Франківському коледжі ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" навчальний процес організовано у відповідності до вимог нормативно-правових документів МОН України. 

Інформаційний пакет ЄКТС

Дошкільна освіта

Початкова освіта

Дизайн

Правознавство

Прикладна математика

Туристичне обслуговування

Готельне обслуговування

Програмові вимоги

Програмові вимоги з навчальної дисципліни «Історія України»для спеціальності 5.03040101 «Правознавство» Завантажити
Зразок Екземенаційного білету Завантажити
Програмові вимоги для складання іспиту з дисципліни «Методика фізичного виховання дітей дошкільного віку» Завантажити
Програмові вимоги з навчальної дисципліни «Методика організації образотворчої діяльності» Завантажити
   
   
   
   
   
   

 

 

 

  

  

 

Відеоматеріали

 

 

 

 

 

English