СТУДЕНТСЬКИЙ СЕНАТ

Студентський  Сенат Івано-Франківського  коледжу  Прикарпатського  національного  університету  імені  Василя Стефаника  - це  орган  студентського  самоврядування,  що  діє  у  формі молодіжної  громадської  організації  та  функціонує  з метою  захисту  і  реалізації  громадських  прав  студента  та  задоволення  соціальних,  творчих  та  інших  потреб  студентів  ВНЗ. 

Сенат  є  незалежним  від  впливу  політичних  організацій  чи  релігійних  об’єднань.  У  своїй  діяльності  Студентський  Сенат  керується  законодавством,  рішеннями  спеціально  уповноваженого  центрального  органу  виконавчої  влади  в  галузі  освіти  і  науки  та  відповідного  центрального  органу  виконавчої  влади, у  підпорядкуванні  якого  знаходиться  вищий  навчальний  заклад,  статутом  вищого  навчального  закладу. Сенат  вносить  пропозиції  щодо  удосконалення  навчально-виховного  процесу,  спрямованого  на  якісне  навчання, працює  на  зростання  у  студентської  молоді  соціальної   активності,  пропагує  здоровий  спосіб  життя  та  зміцнення  особистого  здоров'я  молодої  людини,  всебічно  розвиває  особистість  кожного  студента. 

Місце  Сенату  в  житті  студентів 

Сенат  об'єднує  студентів  коледжу з усіх спеціальностей.  Членом  Студентського  Сенату  може  стати будь-який  студент  ВНЗ, який  прагне  допомагати  своїм  колегам  у  вирішенні  завдань,  передбачених  цілями  діяльності  Сенату.  
Для  кожного  студента  індивідуально  Сенат  -  це  реальна  можливість  здобути  досвід   практичної  та  організаторської  роботи  в  команді,  познайомитись  з  великою  кількістю  молодих,  активних  і  цікавих  людей,   проявити  вміння  і  вдосконалити  навички  організації  різних  заходів,  бути  почутим  на  університетському,  місцевому,  обласному  всеукраїнському  рівнях  молодіжної  політики,  бути  поміченим  керівництвом  ВНЗ.  Водночас  студентське  самоврядування  є  дієвою  формою  самовиховання. 

Діяльність  Студентського  Сенату 

Сенат  коледжу  був  заснований  у  2013 р. 

За  рік  існування  Студентський  Сенат  став  членом  Національного  студентського  союзу,  Всеукраїнської  студентської  ради,  Української  асоціації  студентського  самоврядування.  Активно  встановлюються  зв'язки  з  іншими  вищими  навчальними  закладами.  Зокрема,  Сенат  є  побратимом  Братства  спудеїв   Острозької  Академії 

Студентський  Сенат  проводить  масові заходи  не  лише  на  рівні  ВНЗ,  але  й  на  регіональному  рівні.  До  найяскравіших  заходів,  які  відбулися  завдяки  Студентському  Сенату,  відносяться:  "Галицький  бал",  на  якому  студенти,  жителі  та  гості  міста  мали  можливість  не  просто  відпочити,  а  й  повернутися  у  минуле  до  вишуканих  традицій  та  класичного  танцю;  "Містер  Прикарпатський  університет",  де  всі  бажаючі  мали можливість  помилуватися  чоловічою  красою;  Всеукраїнський  фестиваль  КВН  " Кубок Карпат ";  регіональний  етап  конкурсу  "СтудМіс  України"  та  інші  культурно-масові  заходи. 

Не  забуває  Сенат  і  про  ведення  не  лише  мистецьких  заходів,  а  й  соціальних.  "Ярмарок вакансій"  -  це  захід,  який  проводить  Студентський  Сенат  разом  із  Обласним  центром  зайнятості  для  студентів.  

В  даний  час  Студентський  Сенат  Прикарпатського  національного  університету  ім. В. Стефаника  активно  продовжує  свою  діяльність  та  співпрацю  з  іншими  громадськими  організаціями. 

Основними  завданнями  Студентського  Сенату  є

- забезпечення  і  захист  прав  та  інтересів  студентів,  зокрема  стосовно  організації  навчального  процесу; 
- забезпечення  виконання  студентами  своїх  обов'язків; 
- сприяння  навчальній,  науковій  та  творчій  діяльності  студентів; 
- сприяння  створенню  відповідних  умов  для  проживання  і  відпочинку  студентів; 
- сприяння  діяльності  студентських  гуртків,  товариств,  об'єднань,  клубів  за  інтересами;  
- організація  співробітництва  зі  студентами  інших  вищих  навчальних  закладів  і  молодіжними  організаціями;  
- сприяння  працевлаштуванню  випускників; 
- участь  у  вирішенні  питань  міжнародного  обміну  студентами; 
- сприяння  проведенню  серед  студентів  соціологічних  досліджень. 

За  погодженням  зі  Студентським  Сенатом  приймається  рішення  про: 

• відрахування  осіб,  які  навчаються  в  вищому  навчальному  закладі,  та  їх  поновлення  на  навчання; 
• переведення  осіб , які  навчаються  у  вищому  навчальному  закладі  за  державним  замовленням,  на  навчання  за  контрактом  за  рахунок  коштів  фізичних  і  юридичних  осіб; 
• переведення  осіб,  які  навчаються  у  вищому  навчальному   закладі  за  контрактом  за  рахунок  коштів  фізичних  і  юридичних  осіб,  на  навчання  за  державним  замовленням; 
• призначення  заступника  декана,  проректора,  які  відповідають  за  роботу  із  студентами; 
• поселення о сіб,  які  навчаються  у вищому  навчальному  закладі,  в  гуртожиток  і  виселення  з  нього; 
• затвердження  рішень  з  питань  студентських  містечок  і  гуртожитків  для  проживання  осіб,  які  навчаються  в  вузі. 

Контактна  інформація 

76018,  Івано-Франківськ, 
вул. Бандери, 1
каб.501 

Тел. (0342) 57-00-08

Українська