Рейтинг

Рейтинг студентів коледжу визначається відповідно до "Положення про рейтингове оцінювання здобувачів вищої освіти у Державному вищому навчальному закладі «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», затвердженого Вченою радою Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (протокол №10 від 21 листопада 2014 р.), введено в дію наказом ректора Державного вищого навчального закладу  «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» від 1 грудня 2014 р.№ 756.

ВАЖЛИВО!!! Постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1050 "Про деякі питання стипендіального забезпечення" внесено суттєві зміни до Порядку призначення і виплати стипендій.

I семестр 2017/2018 н.р.

спеціальність "Дошкільна освіта"

спеціальність "Початкова освіта" 

спеціальність "Дизайн"

спеціальність "Прикладна математика"

спеціальність "Право"("Правознавство")

спеціальність "Готельно-ресторанна справа" ("Готельне обслуговування") 

спеціальність "Туризм" ("Туристичне обслуговування")

IІ семестр 2016/2017 н.р.

спеціальність "Дошкільна освіта"

спеціальність "Початкова освіта" 

спеціальність "Дизайн"

спеціальність "Прикладна математика"

спеціальність "Право"("Правознавство")

спеціальність "Готельно-ресторанна справа" ("Готельне обслуговування") 

спеціальність "Туризм" ("Туристичне обслуговування")

І семестр 2016/2017 н.р.

спеціальність "Дошкільна освіта"

спеціальність "Початкова освіта" 

спеціальність "Дизайн"

спеціальність "Прикладна математика"

спеціальність "Право"("Правознавство")

спеціальність "Готельно-ресторанна справа" ("Готельне обслуговування")

спеціальність "Туризм" ("Туристичне обслуговування")

ІІ семестр 2015/2016 н.р.

І семестр 2015/2016 н.р. (державники)

І семестр 2015/2016 н.р. (контрактники)

ІІ семестр 2014/2015 н.р. (державники)

 

 

Українська