Практика

 

Нормативні документи

   В нових економічних умовах вищим навчальним закладам слід передусім розвивати і надавати високоякісну, сучасну, професійну підготовку. Перехід до економіки, що функціонує на основі ринкових відносин, змушує концептуально удосконалювати взаємовідносини між навчальним закладом та ринком праці України. Практична підготовка, яка є невід’ємною складовою і оптимальною формою підготовки фахівців, має базуватися на концепції гармонійного розвитку людини як суб’єкту професійної діяльності та бути спрямованою на закріплення теоретичних знань, отриманих за час навчання, набуття і удосконалення практичних навичок і умінь, формування та розвиток професійного вміння приймати самостійні рішення в умовах конкретної професійної ситуації, оволодіння сучасними методами та  формами організації праці.

 

Графік проведення практик у 2017-2018 навчальному році

 

 

 

 

 

 

 

Наскрізна програма
практики
Готельно-ресторанна 
с
права
Дизайн
Дошкільна освіта
Початкова освіта
Право
Прикладна математика
Туризм

 

Undefined