Підведено підсумки виробничої практики студентів коледжу

Undefined

21-22 грудня 2016 року в актовій залі педагогічного факультету відбулися захисти виробничої практики студентів ІІІ-ІV курсів спеціальностей 5.01010101 «Дошкільна освіта», 5.01010201 «Початкова освіта», 5.02020701 «Дизайн» Івано-Франківського коледжу ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

Базами виробничих практик  були:

- спеціальність «Дошкільна освіта» - дошкільні навчальні заклади;

- спеціальність «Початкова освіта» - загальноосвітні навчальні заклади;  

- спеціальність «Дизайн» - дизайнерські фірми та бюро.

Присутніх на захисті привітала заступник директора з навчально-виробничої роботи Чупровська М. Я., яка відмітила, що головною метою галузі освіти є формування та всебічний розвиток особистості, забезпечення умов для самовизначення і самореалізації, а сучасний етап розбудови національної системи освіти підвищує вимоги до підготовки фахівців. Тому, вищі навчальні заклади покликані забезпечити не тільки високий рівень професійних знань і вмінь студентів, але й формувати творчу особистість спеціаліста, здатного до самовдосконалення, який зумів би творчо застосовувати у своїй діяльності набуті знання і вміння. Розв’язання цих завдань у системі підготовки фахівців забезпечується поєднанням фундаментального науково-теоретичного та практично-методичного напрямів. Однією з форм цього поєднання виступає виробнича практика – невід’ємна частина всього навчально-виховного процесу підготовки майбутніх фахівців.

За дорученням директора коледжу Ю. М. Москаленка було висловлено подяку усім керівникам баз практик та їх колективам за надання можливості та створення належних умов студентам Івано-Франківського коледжу ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» проходити виробничу практику, набуття безцінного досвіду, удосконалення практичних умінь та навичок, оволодіння сучасними методами, формами організації майбутньої професії, уміння творчо застосовувати набуті знання в практичній діяльності.

 

На захист були запрошені керівники баз практики, які відмітили добру теоретичну підготовку студентів коледжу, їх уміння використовувати отримані знання в конкретній ситуації, а зі свого боку –  працівники баз практики ознайомили практикантів з специфікою і змістом роботи, намагались сформувати стійкий професійний інтересу до обраної спеціальності. Заступник директора загальноосвітньої школи-ліцею №23 Ікалюк Л. М. вручила грамоти кращим студентам-практикантам спеціальності «Початкова освіта»