Захист навчальної практики студентів-правників

Undefined

 21 лютого 2017 року на базі юридичного відділення Івано-Франківського коледжу  було проведено захист навчальної практики студенів третього курсу. Практика тривала 2 тижні з 1 до 14 лютого 2017 року.

Навчальна практика студентів спеціальності «Правознавство» є складовою частиною процесу підготовки молодших спеціалістів, обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття відповідного кваліфікаційного рівня.

Практика проводиться відповідно до затвердженого наказом Міністерства освіти України Положення про практику коледжу. Відповідно до Наказу ректора Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника студенти третього курсу юридичного відділення Івано-Франківського коледжу проходили практику в Юридичній клініці ДНВЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» та органах юстиції міста Івано-Франківська та області. 

Під час практики студенти приймали активну участь в роботі баз практики, вели прийом громадян, складали відповідні процесуальні акти та заяви. Організацію проведення практики і контроль за її проходженням забезпечували керівники-методисти від коледжу  ̶  викладачі вищої категорії Малиновська І.В та Федорончук А.В.

Захист практики проводився комісією у складі керівників-методистів Малиновської І.В., Федорончука А.В. і голови циклової комісії фундаментальної, спеціальної , професійної та практичної підготовки Савчин Н. В. 

На захисті студенти показали належний рівень теоретичних та практичних знань з профілюючих галузей права та уміння творчо застосовувати одержані знання в муніципально-правовій, судовій та правоохоронній, господарсько-правовій та іншій юридичній діяльності. Також студенти володіють організацією діловодства, відомчими наказами та інструкціями з питань організації діяльності органів юстиції, фінансових установ, судових та правоохоронних органів і юридичних служб підприємств і організацій. Ними були подані визначені Положенням про практику документи: звіт про практику, календарний графік проходження практики, робочі записи під час практики та матеріали, з якими працювали практиканти (копії юридично-процесуальних документів, виконаних в ході практики, довідки, плани, рішення, бланки тощо).

Захист практики було проведено з такими результатами: «зараховано»  - 32 студента.