Звіт про організацію та проведення виробничої практики студентів 4 курсу Юридичного відділення

Undefined

19 червня відбувся захист матеріалів виробничої практики студентів 4-го курсу спеціальності «Правознавство».

Навчальним планом на 2016-2017 н. р. передбачено виробничу практику для студентів 4-го курсу денної форми навчання терміном 6 тижнів у період з 1 по 28 лютого та з 5 по 18 червня 2016 року. 

Під час виробничої практики студенти повинні оволодіти сучасними методами, формами організації та знаряддями  праці в галузі їх майбутньої професії, сформувати на базі одержаних знань професійні уміння і навички для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховати потребу систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності. Основна мета практики полягає в закріпленні теоретичних знань, які отримав студент під час навчання і набуття практичних навиків роботи по спеціальності «Правознавство».

Студенти мали можливість проходити практику в органах нотаріату, прокуратури, органах внутрішніх справ, фондах загальнообов’язкового державного соціального страхування, соціальних службах, судах загальної юрисдикції, господарських судах, управліннях юстиції, банках, юридичних відділах підприємств, установ, організацій різних форм власності, юридичній клініці Юридичного інституту, інших державних правоохоронних та контролюючих органах.

Перед початком практики з студентами було проведено інструктивно-виробничу нараду з питань її проходження, оформлення матеріалів практики та їх змісту, а також захисту перед комісією. З боку керівників здійснювався постійний контроль за виконанням програми, а також надавалась методична допомога. 

На захисті практики студенти-практиканти показали відмінні результати по оволодінню ними майбутньої професії юриста. Про це свідчать матеріали, зібрані ними під час практики, та відповіді на поставлені комісією питання про особливості та специфіку діяльності юристів в різних структурах.

Захист практики проведено комісійно з такими результатами:

«відмінно» - 24 студ.; «добре» - 11 студ.; «задовільно» - 3 студ.

Під час проходження практики студенти, в основному, виявили належний рівень фахової підготовки. Зауважень до студентів з боку керівників баз практики не було. У характеристиках, виданих студентам, зазначається, що студенти вміло використовували набуті знання для вирішення практичних ситуацій, надавали практичну допомогу штатним працівникам, дослідили і вивчили значну кількість цивільно-правових документів: договорів, претензій, позовних заяв і т. д.