Обсяг державного замовлення

Undefined

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. № 511 «Про державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2017 році», на підставі рішень Конкурсної комісії Міністерства освіти і науки з відбору виконавців державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів протокол № 2 від 13 липня 2017 року та протокол № 3 від 19 липня 2017 року наказом Міністерства освіти і науки України від 21 липня 2017 р. № 1076 затверджено обсяг державного замовлення на прийом фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста в 2017 році.

Обсяг державного замовлення на прийом фахівців з вищою освітою
за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста в 2017 році
(Івано-Франківський коледж ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника")