Навчальний процес

Навчальний процес - це система організаційних і дидактичних заходів, спрямованих на реалізацію змісту освіти на певному освітньому або кваліфікаційному рівні відповідно до державних стандартів освіти. 

Навчальний процес базується на принципах науковості, гуманізму, демократизму, наступності та безперервності, незалежності від втручання будь-яких політичних партій, інших громадських та релігійних організацій.

В Івано-Франківському коледжі ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" навчальний процес організовано у відповідності до вимог нормативно-правових документів МОН України.

На виконання рішення Ректорату ДВНЗ "Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника" від 05.12.2016 р. підготовлено Довідку про здійснення внутрішнього контролю якості надання освітніх послуг в Івано-Франківському коледжі ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 

 

Інформаційний пакет ЄКТС

Дошкільна освіта

Початкова освіта

Дизайн

Правознавство

Прикладна математика

Туристичне обслуговування

Готельне обслуговування

 

 

 

ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ
ДО КОМПЛЕКСНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ
ДЛЯ СТУДЕНТІВ IV КУРСУ
СПЕЦІАЛЬНОСТІ
5.01010201 «ПОЧАТКОВА ОСВІТА»

 

ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ
ДО КОМПЛЕКСНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ
ДЛЯ СТУДЕНТІВ IV КУРСУ
СПЕЦІАЛЬНОСТІ
5.01010101 «ДОШКІЛЬНА ОСВІТА»

 

ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ
ДО КОМПЛЕКСНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ
ДЛЯ СТУДЕНТІВ IV КУРСУ
СПЕЦІАЛЬНОСТІ
5.03040101 «ПРАВОЗНАВСТВО»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Українська