Нормативні документи

Чинні нормативно-правові акти

Закон України "Про вищу освіту"

Закон України "Про освіту"

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 № 882 "Питання стипендіального забезпечення"

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1050 "Деякі питання стипендіального забезпечення"

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 № 1109 "Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань працівників та порядку їх присвоєння" 

Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах: затверджене наказом МОН України від 02.06.1993 № 161 (втратив чинність)

Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти: затверджене наказом Міносвіти України від 15.07.1996 № 245

Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України: затверджено наказом Міносвіти України від 08.04.1993 №93

Положення про академічні відпустки та повторне навчання у вищих закладах освіти Міносвіти, МОЗ України від 06.06.1996 № 191/153

Наказ МОН України від 14.05.2014 № 590 "Деякі питання діяльності структурних підрозділів Державного вищого навчального закладу "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"

Наказ МОН України від 26.01.2015 № 47 "Про особливості формування навчальних планів на 2015/2016 навчальний рік"

Роз’яснення та рекомендації  щодо реалізації наказу Міністерства освіти і науки України від 26 січня 2015 року  № 47 «Про особливості формування навчальних планів на 2015/2016 навчальний рік» та окремих норм Закону України «Про вищу освіту» 

Наказ МОН України від 17.06.10 р. № 587  "Про затвердження переліку предметів загальноосвітньої підготовки у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку кадрів на основі базової загальної середньої освіти"

Наказ МОН України від 07.07.10 р. № 675 "Про Про затвердження Положення про державну підсумкову атестацію студентів з предметів загальноосвітньої підготовки у вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації, які здійснюють підготовку кадрів на основі базової загальної середньої освіти"

Наказ МОН України від 17.03.2014 № 306 "Про затвердження Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні»

Типове положення про атестацію педагогічних працівників: затверджено наказом МОН України від 06.10.2010 № 930

Лист МОН України від 10.09.2013 № 1/9-617 «Про застосування Типового положення про атестацію педагогічних працівників»

 

Нормативні документи університету і коледжу

Статут ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"

Положення про Івано-Франківський коледж ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"

Положення про рейтингове оцінювання здобувачів вищої освіти у ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" 

Положення про навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни

Положення про порядок повторного вивчення дисциплін в умовах ECTS

Наказ ректора від 13.06.2016 № 234 "Про вартість медалей, атестатів та додатків до атестатів"

Порядок видачі диплома з відзнакою випускникам Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Проекти нормативно-правових актів 

Проект наказу МОН України «Про затвердження Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів» (завантажити)

Українська